Vi leverer tjenester og utstyr for å behandle utslipp av lukt

Recul har lang erfaring og høy kompetanse knyttet til håndtering av ulike luktutfordringer.

Luktmåling

Luktreduk­sjon

Luktrisiko

Luktspredning

Recul kan tilby et bredt spekter av løsninger tilpasset kundenes behov. Vårt mål er å være en komplett samarbeidspartner, slik at vi sammen med våre kunder kan utarbeide gode løsninger for å innfri kravene som virksomheten har med tanke på luktutslipp.

Våre løsninger skal være bærekraftige og gi et minst mulig miljøfotavtrykk.

Vi har bred kompetanse på luktanalyser, inkludert lukt­konsentrasjon, kjemiske analyser og VOC-analyser og luktreduksjon.

Recul utfører luktrisikovurderinger og har erfaring med nabokommunikasjon.

Vi tilpasser våre løsninger til ditt behov og de krav som settes

Lukt er svært ulikt fra anlegg til anlegg – enten det er avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner, næringsmiddelindustri, fôrindustri, kompostering, biogassanlegg, avfallshåndtering, deponier og/eller EX-områder.

Våre ansatte gir også råd om forbedringsmuligheter på ventilasjonsanlegg, tilsatsmaterialer, prosesser og rutiner.

Vi leverer blant annet:

  • Fotooksidasjonsanlegg (UVC/ozon)
  • Kullfilter-løsninger med ulike kulltyper
  • Scrubber-løsninger
  • Biofilter-løsninger
  • Forbrenningsanlegg/Termisk oksidasjon
  • Skorstein

Utforming/design tar alltid utgangspunkt i den aktuelle problemstillingen. Det samme gjelder for kulltype og type biomasse.

Mann ved renseanlegg

Tidlig i prosessen

Vi ønsker å komme inn i prosjektene så tidlig som mulig.

Gjennom spredningsberegninger og vurderinger av luktutslipp kan vi være en diskusjonspartner for plassering, valg av prosessutstyr og type luktreduksjon og eventuelt skorsteinshøyder.

Med bred kompetanse har vi det som trengs for å gi deg de beste rådene og løsningene innen lukt.

Om oss

Recul er et selskap som leverer tjenester og utstyr for å behandle utslipp av lukt. Våre ansatte har lang erfaring med lukt og luktreduksjonsløsninger.

Kontoret i Skien består av erfarne folk med en blanding av teoretisk og praktisk kompetanse. Vi bruker nye, moderne verktøy for prosjektstyring, oppfølging, modellering og design.