Vil bygge tårn i Mosvannsparken

Stavangers politikere fikk nylig se et utkast til et nytt landemerke i Mosvannsparken, et ti meter høyt tårn som er tenkt bygd oppå den nye kulverten over Motorveien.

Artikkel fra Stavanger Aftenblad

Ideen kommer fra Ketil Dybvig og firmaet Bøygen AS. De kjøpte opp bøketrærne som Vegvesenet felte i Vålandsskogen i 2014, i forbindelse med Ryfast-prosjektet.

Godt lagret
– Tømmeret ble saget opp og har nå ligget til tørk i en låve i to og et halvt år. Tanken er at vi skal bygge noe som tilbakefører bøketrærne til området de ble tatt fra, sier Ketil Dybvig.

Arkitektfirmaet Helen & Hard, et firma med bred erfaring i å bygge med tre, ble satt på saken. Tirsdag ble prosjektet «Opp» presentert for medlemmer i Kommunalstyret for miljø og utbygging (Kmu). De har også tidligere blitt informert om arbeidet.

– Hva skal en slik paviljong brukes til?

– Tanken er at den skal være en møteplass. Når vi har gitt bygnignen navnet «Opp», er det fordi den skal symbolisere en retning, og positive begreper som optimisme, oppdagelse og oppstandelse. Stavanger får en fantastisk ny park med denne kulverten. En park som verken er Mosvatnet eller Vålandsskogen. Ved å bygge her, vil man gi den nye parken en egen identitet, slik at den ikke bare blir et mellomrom og en transportetappe mellom friområder, sier Dybvig.

Kveldssol
– I tillegg kommer kulverten til å bli et usedvanlig fint sted, ikke minst når kveldssola kommer inn over Mosvatnet, legger han til.

Materialene skal varmebehandles for bedre å tåle et fuktig vestlandsklima.

Arkitekt Randi Augenstein hos Helen & Hard har vært med å utforme en ti meter høy tårnpaviljong, med plass til 25 sitteplasser inne og med en grillplass utenfor bygget. Paviljongen er i sin helhet utført i tre, og kledd med trespon, men med enkelte glasselementer i kledningen. Ved hjelp av solceller skal glasset lyse opp bygningen når det er mørkt.

– Tanken er at «Opp» skal være synlig på lang avstand, og at byggverket ikke skal ha noen bakside, men virke innbydende, uansett om man kommer fra Våland eller fra Mosvatnet. Vi tenker at bygget skal bli et knutepunkt og en attraktiv møteplass i det nye parkdraget, sier Augenstein.

Leder i Kmu, kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V), er begeistret over planene og utsiktene til å få brukt de tapte bøketrærne ved Mosvatnet.

Bøkepaviljongen skal utstyres med solceller og glassfelt som skal lyse i mørket. Ill: Helen & Hard

Realistisk?
– Det står respekt av at noen hadde en kongstanke og kjøpte opp tømmeret, lagret det og nå kommer med et forslag til utnyttelse, sier Thorbjørnsen.

– Er det realistisk å få dette til?

– Det skal innrømmes at det er et stykke fra å være heftig og begeistret til at prosjektet blir realisert. Jeg kan si at jeg er fryktelig innstilt på å bringe bøketrærne hjem igjen. Samtidig må det sies at det er uavklarte punkter her, både når det gjelder finansiering og lov om offentlige anskaffelser. Bøygen AS skal nå gå i dialog med kommunens administrasjon for å få avklart disse forholdene, sier Thorbjørnsen.

– Har dere fått oppgitt noen pris på hva tårnet «Opp» vil koste?

Genialt forslag
– Nei. Vi har spurt om det, men prosjektet er ennå i en så tidlig fase at vi ikke har fått noe klart svar på det, sier kommunalråden fra Venstre.

Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) er også positiv til ideen.

– I utgangspunktet er det et genialt forslag å resirkulere en skog som har hatt stor betydning for mange. Vi har sett på planene tidligere og ser at de nå er bearbeidet i den retningen vi etterlyste, at det skulle være mer synlig og mer av et landemerke, sier Steinbakk.

Sponsorer søkes
Også han tar forbehold om økonomien i prosjektet.

– Jeg skulle ønske at det finnes en budsjettpost i Vegvesenet for å gå inn i et prosjekt for dette, eller at private sponsorer kan delta. det er det samme for meg om det står Statens Vegvesen eller Statoil på bygningen. For oss i kommunen må vi veie dette prosjektet opp mot alle andre gode formål, når det foreligger mer konkrete planer og kalkyler, sier Steinbakk.

Også park- og veisjef Torgeir E. Sørensen har falt for prosjektet.

– Det ville virkelig være fantastisk å få dette på plass. I tillegg til å bli en flott møteplass i en sammenføyd bypark, vil det også være en mulighet til å vise fram eksepsjonell arkitektur i tre, et materiale Stavanger har historiske tradisjoner for å bruke, mener parksjefen.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post så tar vi kontakt med deg.

Ikke leselig? Endre tekst.

Skriv inn og trykk Enter for å søke