Vi hjelper med strømstøtte

Kraftlinjer mot blå himmel og rosa skyer

Mange bedrifter frykter vinteren kan bli kostnadskrevende på grunn av svært høye strømpriser. 

I strømstøttepakken fra regjeringen legges det opp til at:

  • Bedrifter ved en kartlegging kan få dekket 25 % av strømutgiftene over 70 øre per kilowattime.
  • Bedrifter som gjennomfører ENØK-tiltak kan få dekket 45 % av strømutgiftene over 70 øre per kilowattime, hvor det også kan gis støtte til 50 % av ENØK-investeringskostnaden.

Beregningstiden for støtteordningen er 1. oktober til og med 31. desember, og kravet er at strømutgiftene utgjør minimum 3 % av den totale omsetningen til bedriften. Kraftkrevende industri og petroleumsindustrien er ikke inkludert i støtteordningen.

Prosjektil kan i denne sammenhengen bidra med:

  • Kartlegging og forslag til tiltak/handlingsplan
  • Rapport som underlag for søknad
  • Søknadsskriving

Dersom det er aktuelt å gjennomføre ENØK-tiltak har vi bred prosjekteringskompetanse innen eksempelvis etterisolering, energieffektivisering/optimalisering av eksisterende og nye anlegg, og endring til alternative strømkilder, som jordvarme og solceller. Flere ENØK-tiltak kan gi mulighet for støtte, og her kan vi også bidra.ENØK-tiltak kan også være gunstig i forhold til konkurranseevne og ytre miljø, og derfor gi en forbedret miljøprofil, så her vil det være flere vinnere

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL