Vi hjelper med strømstøtte

Kraftlinjer mot blå himmel og rosa skyer

Mange bedrifter frykter vinteren kan bli kostnadskrevende på grunn av svært høye strømpriser. 

I strømstøttepakken fra regjeringen legges det opp til at:

  • Bedrifter ved en kartlegging kan få dekket 25 % av strømutgiftene over 70 øre per kilowattime.
  • Bedrifter som gjennomfører ENØK-tiltak kan få dekket 45 % av strømutgiftene over 70 øre per kilowattime, hvor det også kan gis støtte til 50 % av ENØK-investeringskostnaden.

Beregningstiden for støtteordningen er 1. oktober til og med 31. desember, og kravet er at strømutgiftene utgjør minimum 3 % av den totale omsetningen til bedriften. Kraftkrevende industri og petroleumsindustrien er ikke inkludert i støtteordningen.

Prosjektil kan i denne sammenhengen bidra med:

  • Kartlegging og forslag til tiltak/handlingsplan
  • Rapport som underlag for søknad
  • Søknadsskriving

Dersom det er aktuelt å gjennomføre ENØK-tiltak har vi bred prosjekteringskompetanse innen eksempelvis etterisolering, energieffektivisering/optimalisering av eksisterende og nye anlegg, og endring til alternative strømkilder, som jordvarme og solceller. Flere ENØK-tiltak kan gi mulighet for støtte, og her kan vi også bidra.ENØK-tiltak kan også være gunstig i forhold til konkurranseevne og ytre miljø, og derfor gi en forbedret miljøprofil, så her vil det være flere vinnere

Ta kontakt

Elin Schanche

Ta kontakt

Elin Schanche
Avd. leder miljø og bærekraft
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL