Vellykket arbeidshelg på Sørlandsbanen

Hadde du planer om å reise med toget helga som var? Da opplevde du kanskje at det ble litt vanskelig.

I helga ble det nemlig gjennomført et 72 timer langt sporbrudd på Sørlandsbanen.

Sånt er irriterende for de reisende – det vet vi – og derfor var det ekstra viktig for oss at arbeidet ble gjort effektivt og ordentlig. Noen ganger er slike sporbrudd helt nødvendig for at tilbudet skal bli enda bedre. Og det har det blitt!

Vi i Prosjektil var engasjert som byggeleder og SHA-koordinator i prosjektet.

God logistikk og nøye planlegging

Totalt ble det utført 20 ulike arbeidsoperasjoner på strekingen mellom Stavanger og Kristiansand. 270 mennesker var involvert og arbeidet pågikk døgnet rundt, hele helga. Et slikt prosjekt krever god logistikk, nøye planlegging og detaljert organisering.

Derfor ble vi i Prosjektil koblet inn.

Arbeidet som ble utført under bruddet var sanering av eksisterende vann- og avløpsanlegg, samt montering av nytt VA-anlegg. Dette ble utført fra Hålandsvegen, videre under jernbanesporet med endestasjon 25 meter øst for jernbanelinjen.

Hele operasjonen innebar graving under sporet, altså kryssing av jernbanen. Tidsmessig ble arbeidsoperasjonene fordelt over flere arbeidslag med skift på 12 timer. Vi bøyer oss i støvet for alle de dyktige folka ute i felt!

For å sikre at arbeidet ble utført i tråd med arbeidstegningene og beskrivelsene som var lagt til grunn, stod vi i Prosjektil for befaring underveis. I tillegg sørget vi for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til enhver tid ble godt ivaretatt.

Og med det, sier vi oppdrag utført.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL