Gode resultater skapes gjennom riktige råd til rett tid

Gode råd er oftest dyre, heter det i ordtaket. Vi tør påstå at dårlige råd kan bli langt dyrere, særlig i bygg- og anleggsbransjen. I Prosjektil ser vi derfor på tidlig involvering i prosjekter som et suksesskriterium, for å kunne planlegge best mulig sammen med oppdragsgiver.

Prosjekt­administrasjon

Vi i Prosjektil skal være en tydelig rådgiver som er oppdatert på lover og forskrifter. Vi skal gi gode, tydelige og ærlige råd som bidrar til at byggherren oppnår merverdi i sine prosjekter.

Prosjektering

Prosjektil tilbyr prosjektering for alle de sentrale fagområdene innen bygg og anlegg. Vi kan derfor tilby våre kunder tverrfaglig rådgiving som sikrer gode og helhetlige løsninger for prosjektene.

Arealplanlegging

Vår avdeling for areal utfører hele spekteret av tjenester innen arealplanlegging og områdeutvikling.

Miljø og bærekraft

Kan ditt gamle kontorbygg brukes i den neste boligblokken i Stavanger? Og kan ditt nye bygg gi overskuddsstrøm til å lade el-biler?

Andre tjenesteområder