Gode resultater skapes gjennom riktige råd til rett tid

Gode råd er oftest dyre, heter det i ordtaket. Vi tør påstå at dårlige råd kan bli langt dyrere, særlig i bygg- og anleggsbransjen. I Prosjektil ser vi derfor på tidlig involvering i prosjekter som et suksesskriterium, for å kunne planlegge best mulig sammen med oppdragsgiver.

Engasjert medarbeider
Våre tjenester