Fisk på land i Ænes

Prosjektil har signert kontrakt med Veidekke og Ænes Inkubator om prosjektering av et landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Ænes i Sunnhordland. Kontrakten er på 18,5 millioner kroner, en av de største enkeltkontrakten i vår historie!
AkvaGroup-Tytlandsvik1-1068x601

Arbeid som pågår

REFERANSEPROSJEKTER