UTEOMRÅDE FOR NY SKOLE PÅ EIGERØY

Oppdraget omfatter skisse og forprosjekt for uteanlegget for nye Eigerøy skole i Eigersund kommune. Det totale prosjektområdet er på omtrent 70 000 daa, hvorav en stor del er avsatt til uteområdet.

Prosjektils leveranse vil omfatte blant annet landskapsplan og terrengbearbeiding.

I designet av skolegården er det lagt opp til å skape et uteområde som fungerer både i og utenfor skoletid. Anlegget skal både kunne brukes som en del av undervisningen, i friminuttene, samt som et nærmiljøanlegg for alle som måtte ønske å bruke det. Området legger opp til pedagogiske elementer som skal bidra til læring for barna både på egenhånd og i samspill med voksne.

Et sentralt element i skolegården er et lite fjell som vil fremheves med en aktivitetsløype. I tillegg legges det opp til en stor variasjon av lekeapparater, ballbaner, skatebaner, skøytebane, etc.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post så tar vi kontakt med deg.

Ikke leselig? Endre tekst.

Skriv inn og trykk Enter for å søke