Uavhengig kontroll

En kontrollør er bedre enn
mange kontrollører

Myndighetene har innført ekstern lovpålagt kontroll for alle søknadspliktige tiltak. Uavhengig kontroll fra Prosjektil er presis og effektiv for alle parter. Vi tilbyr dedikerte og kompetente kontrollører og en forutsigbar og standardisert tjeneste til riktig pris. 

Uavhengig kontroll fra Prosjektil:

 • Én kontrollør for alle fag, ett kontaktpunkt med alle godkjenninger
 • Tidlig inn i prosessen sikrer oversikt, færre feil og effektiv gjennomføring (både prosjektering og utførelse skal kontrolleres)
 • Kontroll i henhold til loven – ønsket kontroll utover lovkrav avtales evt. spesifikt
 • Fast pris i forkant av oppdraget
 • Høy kompetanse gjør at vi kan veilede søker om kontrollområder
 • Kortfattet og forståelig informasjon til byggherre/tiltakshaver (byggherre har ansvaret for at uavhengig kontroll gjennomføres)

HVA SIER LOVEN?

 • Nye regler fra 01.01.13. Plan og bygningsloven, TEK10
 • Krav om kontroll for alle søknadspliktige tiltak
 • Bakgrunn for loven: Basert på skadestatistikk, hvor viktige og kritiske områder er identifisert
 • Hensikt: Redusere feil og skader ved økt kvalitetssikring under byggeperioden
 • Rimeligere å rette opp evt. feil underveis i byggeperioden enn senere
 • Samfunnsøkonomisk gevinst ved å bygge riktig første gang
 • Øke kvaliteten på nye bygg
 • Loven stiller krav til rutiner og kvalitetssikring av arbeidet

KONTAKT
JULIE LUNDEKVAM ZWEIDORFF
+47 932 03 934
julie@prosjektil.no

HVA SKAL KONTROLLERES?

 • Viktig at avtale om kontroll inngås tidlig i prosjektet
 • Kontroll av prosjektering
  • Kontroll av brann skal være utført før IG (ink. kontrollerklæring)
  • Kontroll av andre fag skal være utført før relevante byggearbeider starer
 • Kontroll av utføring skjer under byggeperioden
 • Kontrollerklæring leveres ved ferdigattest
 • Kontroll må være en kontinuerlig prosess under prosjektet, ikke noe man tenker på til slutt!

KONTAKT
JULIE LUNDEKVAM ZWEIDORFF
+47 932 03 934
julie@prosjektil.no

(Scroll tabellen horisontalt)

Kontrollområde For prosjektering skal kontrollen omfatte For utførelse skal kontrollen omfatte
Fuktsikring og lufttetthet i boliger, og i fritidsboliger med mer enn én boenhet
 • Tilstrekkelig prosjektering
 • Inspeksjon av våtrom
 • Tetthetsmåling
 • Dok. av KS
Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3
 • Energieffektivitet
 • Forebygging av kuldebroer
 • Yttervegger
 • Tak og terrasser
 • Dok. av KS
 • Byggfukt
 • Lufttetthet
 • Ventilasjon
 • Dok. av KS
Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3
 • Hovedbæresystem (lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper)
 • Dok. av KS
 • Hovedbæresystemet
 • FMaterialegenskaper
 • Dok. av KS
Geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3
 • Geoteknisk kategori
 • Pålitelighetsklasse
 • Dok. av KS
 • Prosjektering representativ for forholdene på byggeplass
 • Rapportering iht. geoteknisk kategori
 • Dok. av KS
Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3
 • Brannsikkerhetsstrategi/konsept
 • Dok. av KS

HVEM ER ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRING?

 • Tiltakshaver er ansvarlig for å engasjere kontrollør
 • Kontrollør skal være uavhengig, ingen tilknytning til prosjekterende eller utførende
 • Kontrollør må fakturere direkte til tiltakshaver
 • Entreprenører/ansvarlig søker kan gi anbefalinger til tiltakshaver

KONTAKT
JULIE LUNDEKVAM ZWEIDORFF
+47 932 03 934
julie@prosjektil.no

HVORDAN SKAL KONTROLLEN GJENNOMFØRES?

 • Inngå avtale om kontroll med tiltakshaver
 • Oppstartsmøte anbefales
 • Sende ut varsel om kontroll
 • Innhente dokumentasjon for kontroll
 • Kontroll av KS
 • Kontroll av prosjektering og utførelse
 • Avviksbehandling
 • Sluttkontroll med kontrollerklæring sendes ansvarlig søker

KONTAKT
JULIE LUNDEKVAM ZWEIDORFF
+47 932 03 934
julie@prosjektil.no

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search