Tjenester

HTML for tabindex

Visualisering og innmåling med drone

I et komplett planforslag inngår et omfattende illustrasjonsmateriale iht. overordnede krav. Prosjektil samarbeider med arkitektkontorer i hele regionen, og fokuserer på tett dialog og samarbeid mellom tekniske og estetiske fag, for å sikre at ditt prosjekt blir robust og fremtidsrettet. For noen prosjekter anbefaler vi samarbeid med arkitekt, mens for andre kan vi selv produsere illustrasjoner og visualisering iht. overordnede krav til bruk i planfase.

Prosjektil kan også bidra med innledende stedsanalyser og mulighetsstudier. Vi kan hjelpe deg å finne utviklingsmuligheter for din eiendom, og gi deg en oversikt over overordnede føringer som er gjeldende nettopp her.

Innenfor visualisering kan vi utføre følgende arbeider:

  • Illustrasjoner og film til salgsmateriale og markedsføring
  • 3D-modell og illustrasjoner på reguleringsplannivå
  • Skyggeanalyse
  • Vindanalyse
  • Situasjonsplan/illustrasjonsplan

I Prosjektil bruker vi drone i kombinasjon med GPS Smart Antenne til å lage en 3D modell. Innmålingen georefereres, og resultatet er en digital 3D-modell (punktsky og mesh) der det kan hentes ut koordinater, høyder, avstandsmålinger, arealer, volum og snitt. Modellen kan eksporteres til diverse formater, en kan se området i 2D og 3D, og en kan sammenligne data fra flere droneturer.

Vi kan ta inn georefererte IFC-modeller til 3D modellen, og tilbyr også opptegning av punktskymodell til en BIM-modell som kan brukes i f.eks. Revit. Punktskyen kan også tas inn i Archicad, Civil 3D, Bimsync o.l.

Innmåling med drone kan benyttes til å levere følgende arbeider:

  • Georeferert punktsky med nøyaktige koordinater, høyder, avstandsmålinger, arealer, volum og snitt
  • Masseberegninger
  • Illustrasjonsmateriale til regulering, salgsmateriale og markedsføring

Ta kontakt