Tjenester

HTML for tabindex

Samfunnsanalyse

Prosjektil har fokus på å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling som er i tråd med oppdragsgivers visjon, der vi gir gode råd til rett tid. Slik kan vi bidra til smidige prosesser og fremtidsrettede, kostnadseffektive byggeprosjekter.

Prosjektil-ansatte

Med stadig økende fokus og krav knyttet til nettopp bærekraftig utvikling, vil vi gjerne bidra til å finne de grepene som er tilpasset nettopp ditt prosjekt, og som gir reell effekt. Vi brenner for å løfte fram også de små og mellomstore prosjektene som viktige deler av samfunnsutviklingen.

Vi kan tilby følgende tjenester – skreddersydd for ditt prosjekt:

  • Konseptvalgutredninger og utviklingsmuligheter
  • Stedsanalyse
  • Markedsanalyse
  • Medvirkning
  • Rådgivning – Tilskudds- og støtteordninger
  • Tilstands- og ombrukskartlegging
  • Volumstudier

Ta kontakt