Tjenester

HTML for tabindex

ROS-analyser og underlagsrapporter

Omfanget av rapporter som skal leveres i planfase har stadig økt, og i dag krever de fleste kommuner en omfattende mengde dokumenter for at et planmateriale skal regnes som komplett. For å sikre høy kvalitet i planarbeidet legger vi vekt på kartlegging og analyser i tidlig fase. Prosjektils planavdeling er del av et sterkt tverrfaglig miljø, der godt samarbeid på tvers av fagområdene bidrar til helhetlige planer, hvor en får frem de beste løsningene for ditt prosjekt.

Kollegaer i Prosjektil diskuterer over en kopp kaffe

Vårt tverrfaglige miljø gjør at vi kan utføre de aller fleste aktuelle underlagsrapporter. Vi kan dermed levere komplett planmateriale, effektivt og enkelt.

I forbindelse med reguleringsarbeid kan vi utføre følgende underlagsrapporter og dokumentasjon:

  • Stedsanalyse
  • ROS-analyser
  • VA-rammeplaner
  • Rammeplan vei
  • Mobilitetsplan
  • Renovasjonsteknisk plan
  • Blågrønn faktor-beregning
  • Massedisponeringsplan
  • Vindanalyse
  • Skyggeanalyse

Ta kontakt