Tjenester

HTML for tabindex

Prosessledelse

Prosjektleder i reguleringsprosessen er den som leder konsulenter og rådgivere fra ulike fagfelt, som tar ansvar for kommunikasjon mellom oppdragsgiver, konsulenter og kommune, og som sørger for utvikling og framdrift i planleggingsfasen frem til godkjent reguleringsplan.

Møte hos Prosjektil

Som prosjektleder i planleggingsfasen vil Prosjektil sikre et solid tverrfaglig samarbeid og god prosesstyring – som er avgjørende for å oppnå et godt resultat med hensyn til tid, kostnader, ressursbruk og kvalitet.

Vår totale kompetanse på dette området er forankret i en tydelig ledelse, samt en grundig forståelse for kompleksiteten i reguleringsfase.

Som prosjektleder i reguleringsfasen kan vi tilby følgende til ditt prosjekt:

  • En prosjektleder som holder i prosjektet fra oppstart til ferdig vedtatt plan
  • Koordinering av kommunikasjon mellom rådgivere, oppdragsgiver og overordnede myndigheter
  • Høy tverrfaglig kompetanse og god prosesstyring

Ta kontakt