Tjenester

HTML for tabindex

Konsekvensutredning

Det stilles stadig strengere krav til analyser, utredninger og dokumentasjon i planfasen fra overordnede myndigheter. Dette gjør at omfanget av reguleringsarbeid har økt betraktelig de siste årene. Samtidig bidrar grundige utredninger til at viktige forutsetninger og utfordringer plukkes opp og løses i tidligfase, slik at videre arbeid i prosjekterings- og byggefase blir mer oversiktlig og forutsigbart.

Prosjektil-ansatte i møte

Vi har kompetanse og erfaring med utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredninger, der vi kan utrede en rekke fag, og samtidig koordinere og sammenstille fagrapporter fra aktuelle felt som naturmangfold og støy.

Ta kontakt