Tjenester

HTML for tabindex

ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Rollen som ITB-koordinator har blitt mer og mer sentral i de fleste byggeprosjekter. ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.

Detaljbilde av prosjektilkopp på møtebord.

Et moderne bygg inneholder tekniske anlegg for lys, varme, kjøling, ventilasjon og solavskjerming. Det har også systemer for bygg-automasjon, overvåkning, sikkerhet, energi- og vannmåling, vannlekkasje deteksjon, adgangskontroll, booking, data/tele, heis, parkeringsanlegg, brann og alarmsystemer, samt løsninger knyttet til universell utforming.  Mange av disse systemene er avhengig av hverandre for å oppfylle krav til funksjon og optimale driftsforhold.

I hvert enkelt prosjekt må vi vurdere hvordan vi kan samordne systemene slik at informasjonen flyter godt og synergieffekten blir best mulig. Denne samordningen kalles ITB (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner).

Prosjektil tilbyr ITB- koordinator-rollen som ser systemene i en helhet. For å optimalisere gevinsten av dette er det utrolig viktig at ITB blir fokusert allerede tidlig i planleggingsfasen. Slik vil bygget få en mer gjennomtenkt kravspesifikasjon, og man unngår kostbare endringer på et senere tidspunkt.

Ta kontakt