Tjenester

HTML for tabindex

Eiendomsutvikling

Når du vil utvikle din eiendom, er det viktig å se på hvilke føringer og krav som ligger i overordnet planverk. Prosjektils planavdeling kan hjelpe deg å få oversikt over de formål, bestemmelser og krav som regionalplan, kommuneplan og ev. gjeldende reguleringsplan, har nedsatt for nettopp din eiendom. Dersom de overordnede føringene ikke er i tråd med dine ønsker for videre utvikling, er det flere grep som kan gjøres.

Prosjektil-ansatte i møte

Vi utarbeider innspill for både privatpersoner og større aktører, der vi bidrar med å finne grunnlag og gode argumenter for de endringene dere ønsker.

Vi kan hjelpe deg med følgende arbeid i tidlig planlegging av din eiendom:

  • Oversikt og tolkning av gjeldende føringer
  • Innspill til overordnede planer
  • Mulighetsstudier

Ta kontakt