Tjenester

HTML for tabindex

Byggesak / ansvarlig søker

Prosjektil kan bidra som tiltakshavers representant overfor kommunen i byggesak, og ta ansvar for all kontakt mellom kommunen, foretak og tiltakshaver. Dette er en administrativ rolle med ansvar for å koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

arealplanlegging

Med arbeid innenfor byggesak og arealplan i samme avdeling, kan vi koordinere og samordne prosessene i så stor grad som mulig, for å legge til rette for effektiv tidsbruk i ditt prosjekt.

Om ditt byggeprosjekt er stort eller lite, bidrar vi gjerne i rollen som ansvarlig søker.

Ta kontakt