Tjenester

HTML for tabindex

Arealplanlegging

Prosjektils planavdeling kan bidra med rådgivning, utarbeidelse av plandokumenter og underlagsrapporter, og prosjektledelse fra prosjektets oppstart til vedtatt plan. Vi har tett dialog med oppdragsgiver, planmyndighet og andre aktuelle instanser, og tar ansvar for oppfølging gjennom hele planprosessen.

 

Vi har fokus på å utforme planer som er i samsvar med oppdragsgivers forventning, som følger opp krav fra offentlige instanser og planmyndigheter, og som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi kan hjelpe deg med følgende planleggingsarbeid, i store og små prosjekter:

  • Områdereguleringsplaner
  • Detaljreguleringsplaner
  • Planendringer

Ta kontakt