VVA Kommunalteknikk

Mann i Prosjektil-jakke inspiserer byggeplass

I avdelingen kommunalteknikk tilbyr vi hjelp i alle faser av prosjekter inkludert planlegging, forprosjekt, rammeplaner, detaljprosjektering, prosjektledelse, byggeledelse og uavhengig kontroll.

Avdelingens fagområder er:

  • Vann- og avløpsteknikk
  • Veiplanlegging
  • Prosjektering av fjernvarme/fjernkjøling
  • Landskapsplanlegging inkl. lekeplasser og friområder

Spesielt har vi sterk erfaring innen prosjektering av VA, fjernvarme og fjernekjølingsanlegg for store og små prosjekter (både privat og offentlig) samt rådgivning innen VA teknikk – kapasitetsvurdering, hydrauliske analyse, pumpestasjoner, No-Dig, og overvannshåndtering.

Våre avdelinger Kommunalteknikk og Arealplanlegging jobber svært tett for å gi en «one-stop» løsning spesielt ved overordnet planer for VA.  Gjennom våre interne «workshops» tar vi sikte på å forstå dagens regelverk spesielt vedrørende overvannshåndtering og levere kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

Ta kontakt

Frank Ljones - Prosjektil

Ta kontakt

Frank Ljones
Avd. leder plan og infra