SØK – Ansvarlig søker

prosjektering - to prosjektilansatte legger kabler i bakken

Prosjektil kan tilby rollen som ansvarlig søker (SØK), det vil si tiltakshavers representant overfor kommunen. Vi kan ta ansvar for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Dette er en administrativ rolle med ansvar for å koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

Ta kontakt

Paul Korsberg