SØK – Ansvarlig søker

Prosjektil kan tilby rollen som ansvarlig søker (SØK), det vil si tiltakshavers representant overfor kommunen. Vi kan ta ansvar for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Dette er en administrativ rolle med ansvar for å koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektering