RIV – Rådgivende ingeniør VVS

Prosjektil har dyktige ingeniører som prosjekterer innenfor VVS og energi. Vi har erfaring med både private og offentlig utbyggere. Vi lager detalj- og funksjonsbeskrivelser, alt etter kundens ønsker – store eller små prosjekter. Vi prosjekterer og tegner for tekniske entreprenører og totalentreprenører.

Vi prosjekterer VVS-anlegg innenfor alle bygningskategorier:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Ventilasjonsanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Energiforsyning
  • Energisentraler gassanlegg
  • Automasjon og styringssystemer
  • Kuldeteknikk

 

Våre ingeniører kan også gi råd innenfor inneklima og innemiljø, radon og legionella.

Prosjektil har rådgivere som kan energi – og som kan optimalisere bygg og tekniske løsninger for å oppnå maksimal energibesparelse innenfor rehabilitering og nybygg. Vi energimerker også bygninger.

Prosjektil har som mål å prosjektere energi- og miljøvennlige bygninger. Bærekraftige bygninger er framtiden i byggebransjen.

BIM-verktøy benyttes i alle prosjekter. Tegninger utarbeides i tegningsprogrammer som AutoCAD og AUTODESK.

Ta kontakt

Kjetil Balke med hund.
Kjetil Balke
Avd. leder tekniske fag / miljø og bærekraft

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektering