RIE – Rådgivende ingeniør elektro

Prosjektil leverer rådgivende ingeniørtjenester innen alle typer elektrotekniske anlegg for offentlige- og private utbyggere. Vi utarbeider tegninger og skjema for elektroentreprenører og totalentreprenører.

Vi besitter rådgivende ingeniørtjenester innen elektroteknikk, elkraft, tele- og automatisering, reservekraft, heis og brannsikring, med hovedvekt på bygg og anlegg for skoler, sykehjem, kirker, kontorbygg, industri, boligblokker m.m.

Vi utfører våre tjenester i multidisipline og selvstendige prosjekter i alle faser:

 • Prosjektutvikling
 • Tekniske/økonomiske utredninger
 • Kostnadskalkyler
 • Studier/forprosjekter
 • Detaljprosjektering
 • Anbuds- og kontraktsbehandling
 • Prosjektoppfølging
 • FDVU (forvaltning, drift og vedlikehold, utvikling)
 • Energiøkonomisering
 • Tilstandskontroll
 • Prøving og idriftsettelse

 

Vi kan behandle alle deler av elektriske anlegg på et faglig nivå og etter de økonomiske retningslinjer byggherren ønsker i sine prosjekter.

Ta kontakt

Kjetil Balke med hund.
Kjetil Balke
Avd. leder tekniske fag / miljø og bærekraft

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektering