RIB – Konstruksjon

I 2021 flyttet ALC og Prosjektil sammen på Forus. Da skiftet ALC navn til Prosjektil konstruksjon.

Prosjektil Konstruksjon tilbyr alt innen byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Våre kunder er private og offentlige byggherrer samt totalentreprenører. Vi er rådgivere i videste forstand, og en av våre sterke sider er å se muligheter og komme med innspill tidlig i prosjektet.

Vi er medlem i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening). Vi er opptatt av å se muligheter, og samarbeider med andre tekniske fag for å få optimale løsninger.

RIB (Rådgivende ingeniører i byggeteknikk) definerer og velger bæresystem som skal ivareta stabilitet i bygget. Vi er opptatt av å optimalisere materialbruk i forhold til spennvidder, etasjehøyder, miljøpåvirkning og tekniske forskrifter. Vi utarbeider fundamenteringsløsninger i forhold til grunnforhold.

Vi lager konstruksjonstegninger for bærende konstruksjoner i stedstøpt eller prefabrikkert betong, stål og trekonstruksjoner.

Med vår lange erfaring tar vi hensyn til løsninger med hensyn til kuldebroer og tetningsproblematikk, samtidig som vi er opptatt av estetikk. Sammen med andre tekniske fag finner vi gode og økonomiske løsninger for oppdragsgiver.

Ta kontakt

Ta kontakt

Eivind Helgeland
Avd. leder konstruksjon
ALC Byggteknisk rådgiver logo
prosjektil-logo

I 2021 flyttet ALC og Prosjektil sammen på Forus. Da skiftet ALC navn til Prosjektil konstruksjon.