BIM – Bygnings­informasjons­modellering

prosjektering - to prosjektilansatte legger kabler i bakken

BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er det man kaller digitale modeller av et bygg. BIM er derfor en svært sentral del av digitaliseringen i bygg og anleggsbransjen. For å håndtere de ulike BIM modellene riktig, og for å redusere uoverensstemmelser i designet er BIM-koordinatorrollen viktig i alle prosjekter.

Prosjektil leverer BIM-Koordinator rollen innen alle typer byggeprosjekter, og vi kan tilby rollen både i multidisipline og selvstendige prosjekter i alle faser der vi bidrar med:

  • Høy kompetanse innen digitale prosjekteringsverktøy
  • Utarbeidelse av BIM – manual
  • Oppsett av modell
  • Sammenstilling av modeller
  • Kvalitetssikring
  • Kollisjonskontroller
  • Modellering – og visualiseringsoppgaver
  • Bidra til at samarbeidet blant alle parter optimaliseres

Ta kontakt

Kjetil Balke - Prosjektil

Ta kontakt

Kjetil Balke
Avd. leder tekniske fag