Uavhengig kontroll

I 2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Reglene om uavhengig kontroll er gitt i  plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14. Uavhengig kontroll i Prosjektil er presist og effektivt for alle parter. Vi tilbyr dedikerte og kompetente kontrollører og en forutsigbar og standardisert tjeneste til riktig pris.

I avdeling uavhengig kontroll har vi brukt tid og ressurser på å tilegne oss nødvendig og riktig kompetanse for å håndtere oppdrag. Vi har utviklet et godt system internt for å gjennomføre uavhengig kontroll samt for håndtering av underleverandører.

Vi i Prosjektil tar utgangspunkt i å utføre kontroll iht. myndighetskrav, verken mer eller mindre, men med mulighet for å utvide kontroll på byggherrens forespørsel. Vi er opptatt av å tilby en standardisert og forutsigbar tjeneste til riktig pris.

Prosjektil stiller med en kontaktperson for oppdraget som administrerer kontrollen. Dette mener vi er hensiktsmessig for alle involverte parter i prosjektet og ikke minst hensiktsmessig for å ivareta grensesnitt mellom fagområder/entreprenører. Vårt mål er å komme tidlig inn i prosessen for å sikre oversikt, være med å bidra til færre feil og effektiv gjennomføring. Vi har ansatte med høy kompetanse og kursing som gjør at vi kan veilede søker om kontrollområder, samt gi kortfattet og forståelig informasjon til byggherre.

Prosjektil har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for overordnet ansvar for kontroll.

Ta kontakt

Kontaktperson ikke funnet - Se alle ansatte under kontakt oss

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon