Teknisk prosjekt- og prosjekteringsledelse

To prosjektilansatte i nybygg

Prosjektil leverer prosjekt- og prosjekteringsledelse innen tekniske fag både i multidisiplin og selvstendige prosjekter. Vi har bred erfaring både med private og offentlige utbyggere, samt entreprenører og totalentreprenører.

Tjenester:

  • Bidra i tilbudsfasen med innhenting og evaluering av tilbud på tekniske fag
  • Påvirke prosjekteringen slik at HMS blir ivaretatt i hele prosjektutviklingsfasen
  • Delta aktivt sammen med byggeplass-ledelsen i å finne og vurdere alternative løsninger
  • Lede og koordinere teknisk prosjektering med oppfølging av de tekniske entreprenører/konsulenter med tverrfaglige kontroller
  • Koordinere og følge opp prosjekteringen mot kontrakt og i henhold til lover og forskrifter
  • Planlegge fremdriften og følge opp leveransene til våre samarbeidspartnere

Ta kontakt

Kjetil Balke med hund.
Kjetil Balke
Avd. leder tekniske fag / miljø og bærekraft

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon