Teknisk byggeledelse

Vi erfarer at nye krav til teknikk og kvalitet på bygninger, sammen med utviklingen av tilgjengelig teknisk utstyr, krever ekstra oppfølging. Prosjektil tilbyr derfor tjenesten teknisk byggeledelse for å styrke byggherrens kvalitetskontroll og sikkerhet for funksjoner på de tekniske anleggene.

Tjenester:

  • Oppfølging av tekniske fag
  • Bistand til tekniske entreprenører og oppfølging mot tekniske konsulenter
  • Grensesnittavklaringer mellom tekniske fag og systemer
  • Prøving og idriftsettelse
  • Tilsvarende oppfølging som byggeleder, men normalt være underlagt en hovedbyggeleder

Ta kontakt

Kjetil Balke med hund.
Kjetil Balke
Avd. leder tekniske fag / miljø og bærekraft

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon