Risiko og sikkerhet

Målet vårt er å oppnå en felles sikkerhetskultur og økt risikoforståelse gjennom gode relasjoner og informasjonsdeling med våre kunder og samarbeidspartnere.

Avdeling for Sikkerhet og risiko i Prosjektil består av kvalifiserte rådgivere med aktuell utdanning, nødvendig kompetanse og lang erfaring innenfor fagområdet sikkerhet. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og risikohåndtering for alle faser av bygg- og anleggsprosjekter. Videre bistår vi byggherrer, prosjekterende og utførende med gjennomføring av risikovurdering iht. byggherreforskriften. Prosjektil har dedikerte rådgivere som hver dag jobber med risiko og sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter.

Våre rådgivere kan påta seg ulike roller og vi tilbyr følgende tjenester:

 • HMS rådgivning
 • Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
 • Kursing
 • Hva er SHA?
 • Hvordan gjennomføre gode risikovurderinger
 • Rent Tørt Bygg (RTB)
 • RTB Rådgiver
 • RTB Koordinator
 • Rådgivning i risikovurderinger
 • SHA – Koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
 • SHA – Koordinator for utførelsesfasen (KU)
 • SHA rådgivning

Våre rådgivere har de siste årene hatt ulike oppdrag innen SHA, HMS og RTB både for store og mindre prosjekter i bygg- og anleggsbransjen. Vi har blant annet bidratt med KP og KU rolle, etablert byggherrens plan for SHA, bistått under etablering av entreprenørens plan for HMS og fulgt opp SHA i prosjektgjennomføringer.

Ta kontakt

Liv Solberg Pedersen
Avd. leder prosjektadministrasjon

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon