Prosjektledelse

Prosjektlederen er byggherrens forlengede arm og har det overordnede ansvaret for prosjektorganisasjonen. I Prosjektil har vi som mål at våre prosjektledere skal være med å skape et godt samarbeidsklima mellom prosjektets aktører.

Prosjektil tilbyr prosjektledelse for utbyggingsprosjekter innen både bygg og anlegg. Prosjektleder er nærmeste ledd til oppdragsgiver og vil normalt ha byggelederen under seg ved delte entrepriser. Prosjektlederen har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av et bygg- og anleggsprosjekt, og skal bistå byggherren med faglige råd.

Ethvert byggeprosjekt består av mange faktorer som til sammen skal bli et vellykket resultat. Dette krever godt lederskap, god kommunikasjon og erfaring. I Prosjektil har vi prosjektledere som leder alle prosjekter med gode verktøy for struktur, fremdrift, økonomi og informasjon.

Våre prosjektledere bidrar blant annet til å identifisere hva som er viktig, følger prosjektet fra A til Å, bidrar til å ivareta byggherreforskriftens krav til HMS og SHA i prosjektet og bidrar til at byggherren får overlevert et byggverk innenfor avtalt fremdriftsplan, budsjett og til rett kvalitet.

Ta kontakt

Liv Solberg Pedersen
Avd. leder prosjektadministrasjon

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon