Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsfasen er en kreativ og viktig prosess der vi sammen med kunden legger grunnlaget for et vellykket prosjekt. I Prosjektil har vi prosjekteringsledere som leder, styrer, strukturer og samordner arbeidet og interessene til alle aktørene i prosjektet.

I forkant av stort sett alle byggeprosjekter er det nødvendig med en prosjekteringsfase. I Prosjektil har vi prosjekteringsledere som planlegger og forbereder byggets utforming og funksjon. Våre prosjekteringsledere styrer prosjekteringsfasen med moderne verktøy, gode systemer og samordner kommunikasjonen mellom prosjektets deltakere.

Vi har kompetente ansatte som sørger for å ivareta grensesnittet mellom de prosjekterende og de som sørger for tverrfaglig kontroll. Vår ambisjon er å tilby dyktige prosjekteringsledere som setter klare mål innenfor prosjektenes rammer og oppnår gode resultater.

Vi har som mål at våre prosjekteringsledere skal sørge for at ytelsesomfanget er klart definert og tilpasset kundens behov. Vi skal sørge for at de kvalitetsmessige kravene ivaretas i prosjekteringen, at myndighetskrav, lover og forskrifter blir fulgt i prosjekteringen, samt å koordinere brukerbehov og påse at brukertilpasninger blir ivaretatt.

Ta kontakt

Liv Solberg Pedersen
Avd. leder prosjektadministrasjon

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon