Byggherreombud

I prosjekter hvor andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en høyre hånd som bistår med vurderinger, utredninger og kontrolloppgaver. I Prosjektil tilbyr vi byggherreombud som påser at entreprenøren utøver sin del av kontrakten på en måte som samsvarer med forutsetningene.

Byggherreombud brukes som betegnelse på byggeledelse ved totalentreprise, den viktigste forskjellen fra en ordinær byggeleder er at byggelederen ikke har ansvar for grensesnittet mellom prosjektering og utførelse.

Byggherreombudet er byggherrens høyre hånd i en totalentreprise. Prosjektil skal være en tydelig rådgiver som er oppdatert på lover og forskrifter, samt aktuelle standarder innen fagområdet. Byggherreombudets oppgaver er blant annet å utarbeide beskrivelse og tilbudsgrunnlag sammen med byggherre, basert på behov og analyser av prosjektet.

Våre byggherreombud følger opp kontrakten og rådgir byggherren under utførelse, i tillegg skal byggherreombudet gjennomføre byggherremøter. I Prosjektil skal byggherreombudet følge opp og evaluere entreprenørens løsninger og kvaliteter, gjennomføre overtakelse og påse at nødvendig FDV-dokumentasjon leveres til rett tid og med rett innhold.

Ta kontakt

Liv Solberg Pedersen
Avd. leder prosjektadministrasjon

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon