Byggeledelse

I Prosjektil mener vi at nøkkelen til vellykkede byggeprosjekt er god samhandling på byggeplassen. Med strukturerte og kompetente byggeledere sørger Prosjektil for at arbeidet går fremover og at de ulike entreprenørene på byggeplassen samarbeider på en effektiv måte.

Prosjektil har lang erfaring i å styre store og små bygge- og anleggsprosjekter. Våre byggeledere har bakgrunn både fra bygg, anlegg og tekniske fag og Prosjektil tilbyr byggeledere innen alle fag på et byggeprosjekt.

Vi har som mål at våre byggeledere skal være daglig leder på byggeplassen, med ansvar for byggeplassen fra oppstart til overlevering. Byggeledere i Prosjektil skal fronte byggherrens interesser mot entreprenør, ha ansvar for framdrift, økonomi og kvalitet i forhold til de forutsetninger som er gitt i anbudet og kontrakter med entreprenører.

Ta kontakt

Liv Solberg Pedersen
Avd. leder prosjektadministrasjon

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon