Byggelånskontroll

I Prosjektil tilbyr vi kontrollører i byggeprosjekter hvor banken har behov for byggelånskontroll. Våre kontrollører er med å bistå banken slik at långiver unngår at leverandør får utbetalt mer enn de verdier som er tilført byggeplassen.

I Prosjektil utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier og lager jevnlig rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter. Våre byggelånskontrollører påser at kvalitet og totaløkonomi følger de inngåtte avtaler og kontrakter og sikrer bankens interesser som låntaker eller garantist ivaretas gjennom prosessen.

Normalt vil besøk på byggeplass legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Omfanget av rapportering avhenger av prosjektets kompleksitet og avtales med banken ved oppstart. Vesentlige endringer i fremdrift og tillegg rapporteres umiddelbart til banken. Alle utbetalinger av byggelånet skal på forhånd signeres av kontrolløren.

Våre byggelånskontrollører påtar seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen. Vi jobber for å ivareta og kontrollere finansieringsinstitusjonens interesser i forhold til finansiering i byggeprosjektet.

Ta kontakt

Liv Solberg Pedersen
Avd. leder prosjektadministrasjon

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektadministrasjon