Tjenester

HTML for tabindex

Sirkularitet og avfall

Prosjektil kan bidra med å ta mer sirkulære valg i prosjekter, både for nåtiden og fremtiden. TEK17 § 9-5 nevner at det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning, og at byggverk skal prosjekteres slik at de er tilrettelagt for demontering i fremtiden.

Kontorlokaler med ombruk

Våre rådgivere kan bidra med å ta materialvalg som egner seg for ombruk, både over kort og lang sikt. Som også medfører en redusert avfallsmengde i anleggs- og byggeprosjekter.

Rådgiverne våre har kompetanse på ombruks- og miljøkartlegging, og kan kartlegge hva som er egnet for ombruk i en bygning, hva som ikke er egnet, og hva som er definert som farlig avfall i rivnings- og renovasjonsprosjekter.

Ta kontakt