Økonomi

Elin Schanche, Marie Mjaaland og Kjetil Balke jobber med bærekreft hos Prosjektil

Vi i Prosjektil har bred kompetanse på økonomiske vurderinger og tiltak i prosjekt. Å ha et godt overblikk er viktig for å ivareta lønnsomhet og hindre budsjetteringsoverskridelser. Slike vurderinger kan også kobles opp til miljøaspekter for å få et mer helhetlig overblikk over prosjektet.

I Prosjektil tilbyr vi følgende tjenester innen økonomi:

 • LCC – Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere livssykluskostnader ved anskaffelser. LCC er summen av investeringskostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg. I Prosjektil kan vi utføre og levere en total oversikt over LCC i byggeprosjekter.
 • Kost-nytte-analyser – ved bruk av en kost-nytte-analyse vil alle de økonomiske kostnadene og nyttene bli tallfesta og summert så langt det lar seg gjøre. Dette gjennomføres for å få et overblikk om prosjektet kommer til å være lønnsomt i løpet av levetiden. En slik analyse er sentral i beslutningsfaser og vi i Prosjektil kan bidra med å utforme og levere en slik analyse.
 • Samfunnsplanlegging- og analyse

I Prosjektil har vi tverrfaglig kompetanse innen samfunnsplanlegging- og analyse, og miljø -og klimafag. Våre team består av samfunnsvitere, økonomer, miljørådgivere, geografer, ingeniører og landskapsarkitekter. Vi kan levere rådgivning og kompetanse i et bredt felt av fagområder som kan bidra til å danne et bredt beslutningsgrunnlag for prosjekter og tiltak som:

 • Strategier, tema- og handlingsplaner
 • Grønn omstilling
 • Lokaliseringsanalyse
 • Konsekvensutredning
 • Miljøkartlegging av bygg
 • Avfall og renovasjon
 • Delutredninger og kunnskapsgrunnlag knyttet til regional- og kommuneplaner
 • By- og stedsutvikling
 • Bærekraftig mobilitet- og transportplanlegging

Prosjektil sin erfaring som et ledende rådgivende selskap i regionen gjør at vi evner å forstå og analysere både små og store utfordringer. Vår arbeidsform baserer seg på oppdatert fagkunnskap og empirisk arbeid. Bedriftens tverrfaglighet gjør at vi evner å se komplekse utfordringer i sammenheng. Gjennom dialog, medvirkning og en åpen arbeidsprosess vil vi legge til rette for et sluttprodukt som tar hensyn til lokale forhold, samtidig som vi har et bredt samfunnsperspektiv.

Ta kontakt

Hendricus Cornelus Renier Maessen

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen bærekraft