Miljøsertifisering

Illustrasjon bærekraft

Det finnes flere miljøsertifiseringsordninger for bygg, både for nybygg og eksisterende bygg, samt for anleggsprosjekter. Ved å miljøsertifisere bygg vil ikke bare miljøavtrykket til bygget forbedres, men også attraktiviteten til bygget for fremtidige kunder og leietakere.

Et stadig større forskningsmateriale viser at bærekraftige alternativer innebærer liten eller ingen ekstra investeringskostnad for utbyggingsprosjekter. Vi i Prosjektil har bred kompetanse på flere anerkjente sertifiseringsordninger og tilbyr rådgivning under hele sertifiseringsprosessen.

Vi tilbyr rådgivning for prosjekter som vil ta følgende sertifiseringer:

  • BREEAM-NOR – Er et verktøy for å miljøsertifisere bygg. Ordningen er med på å skape bevissthet blant eiere, brukere, prosjekterende og driftsansvarlige rundt fordelene ved å se bærekraft i et livsløpsperspektiv. BREEAM er bygget opp av 9 kategorier som evalueres og vil gi bygget en sertifisering på BREEAM skalaen. Prosjektil kan tilby en BREEAM AP som er rådgiver fra tidligfase i prosjektet til endelig sertifikat er mottatt. Prosjektil kan også tilby en BREEAM revisor som leverer en tredjeparts uavhengig vurdering av BREEAM-NOR prosjektet. AP og revisor kan jobbe i samme prosjekt.
  • BREEAM In-Use – Er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøpresentasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. Systemet brukes av eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger. Ved bruk av denne ordningen vil driftskostnader og miljøbelastningen reduseres og eiendomsverdien økes. Prosjektil kan tilby en BREEAM In-Use revisor som kan veilede, verifisere og godkjenne miljøytelsen for eksisterende bygg.
  • BREEAM Infrastructure – Er en internasjonal sertifiseringsordning for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter. Med BREEAM Infrastructure kan man sertifisere hele prosjektforløpet, eller ulike faser av prosjektet. Det er altså et godt verktøy for å redusere klimafotavtrykket i prosjekter. Prosjektil kan tilby en BREEAM Infrastructure-Assessor som kan gjennomføre en vurdering av prosjektets ytelser i forhold til BREEAM Infrastructure krav.

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen bærekraft