Tjenester

HTML for tabindex

Miljøkartlegging

Oppføring, endring og rivning av bygg genererer avfall. Bygningsmasser kan inneholde farlig avfall. Farlig avfall kan medføre alvorlige forurensing og være til fare på mennesker og dyr.

Miljøkartlegging, Prosjektil

TEK 17 stiller krav til utarbeidelse av avfallsplan og miljøkartlegging av bygg innenfor disse tiltakene. Det er også krav til kartlegging av ombruk for søknadspliktige tiltak. Vi i Prosjektil kan utarbeide avfallsplan, miljøkartlegging- og ombruksrapport.

Ta kontakt