Miljøkartlegging

Miljøkartlegging, Prosjektil

Oppføring, endring og rivning av bygg genererer avfall. Bygningsmasser kan inneholde farlig avfall. Farlig avfall kan medføre alvorlige forurensing og være til fare på mennesker og dyr.

TEK 17 stiller krav til utarbeidelse av avfallsplan og miljøkartlegging av bygg innenfor disse tiltakene. Det er også krav til kartlegging av ombruk for søknadspliktige tiltak. Vi i Prosjektil kan utarbeide avfallsplan, miljøkartlegging- og ombruksrapport.

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen bærekraft