Tjenester

HTML for tabindex

Miljø- og bærekraftsrådgiving

Våre miljørådgivere har bred kompetanse og erfaring innenfor miljø og bærekraft.

Sol skinner gjennom bladene på et tre.

Tjenester som vår miljø- og bærekraftsavdeling tilbyr er:

 • Miljøprogram, ytre-miljøplaner, miljørisikovurderinger og miljøoppfølgingsplaner for bygg- og anleggsprosjekt
 • BREEAM-NOR
 • BREEAM Communities
 • BREEAM Infrastruktur
 • Well sertifisering
 • Future built
 • Taksonomi
 • ESG
 • Miljøledelse – prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige prosjekter, og prosjektledelse
 • Avfallshåndtering, renovasjonsløsninger og forebygging av avfall
 • Basiskarakterisering
 • Miljøkartlegging og ombrukskartlegging
 • Vurderinger vannmiljø- og utslippssøknad
 • Betongdisponering
 • Tjenester knyttet til forurenset grunn. Miljøgeologi. Kartlegging av forurenset grunn. Tiltaksplaner. Potetål. Floghavre. Felitt.
 • Klimagassbudsjett- og regnskap
 • LCA-analyser
 • Livssykluskostnadsanalyse, LCC
 • Materialvalg
 • Prøvetakinger, herunder jord, vann, luft og fra bygg.
 • Vurderinger vannmiljø- og utslippssøknad
 • Risiko, havnivåvurderinger
 • Vurdere forhold knyttet til luktutslipp

Ta kontakt