Tjenester

HTML for tabindex

Materialvalg

Prosjektil kan bistå med å ta mer bærekraftige og sirkulære materialvalg i prosjekter. Vi kan, sammen med byggherre, komme med forslag for materialer som er et lavere klimagassutslipp, materialer som vil komme til å være egnet for ombruk i fremtiden, og med hensyn på inneklima, avhengig av hva målsetningene i prosjektet er.

Ulike materialtyper

Ta kontakt