Tjenester

HTML for tabindex

Miljø og bærekraft

Prosjektil brenner for miljø og bærekraft. Vi har lang erfaring med ledelse og gjennomføring av prosjekter som sertifiseres i BREEAM Community, og har bærekraft høyt på vår agenda i alle prosjektene vi tar på oss.

Tjenester innen miljø og bærekraft

Klimagass

I Prosjektil har vi bred kompetanse i gjennomføringen av flere ulike typer klimagassberegninger. Dette vil gi en god oversikt over de klimamessige konsekvensene prosjektet vil ha, og sammen med økonomiske analyser gir dette innsikt i prosjektets gjennomføring og bruksfase. Vi tar ansvar for planlegging og gjennomføring av klimagassberegninger.

Les mer om Klimagass

Luktrådgivning

Recul leverer tjenester og utstyr for å behandle utslipp av lukt. De har lang erfaring og høy kompetanse knyttet til håndtering av ulike luktutfordringer.

Les mer om Luktrådgivning

Materialvalg

Prosjektil kan bistå med å ta mer bærekraftige og sirkulære materialvalg i prosjekter. Vi kan, sammen med byggherre, komme med forslag for materialer som er et lavere klimagassutslipp, materialer som vil komme til å være egnet for ombruk i fremtiden, og med hensyn på inneklima, avhengig av hva målsetningene i prosjektet er.

Les mer om Materialvalg

Miljø- og bærekraftsrådgiving

Våre miljørådgivere har bred kompetanse og erfaring innenfor miljø og bærekraft.

Les mer om Miljø- og bærekraftsrådgiving

Miljøkartlegging

Oppføring, endring og rivning av bygg genererer avfall. Bygningsmasser kan inneholde farlig avfall. Farlig avfall kan medføre alvorlige forurensing og være til fare på mennesker og dyr.

Les mer om Miljøkartlegging

Miljøsertifisering BREEAM

Prosjektil har god erfaring med ledelse og gjennomføring av prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres.

Les mer om Miljøsertifisering BREEAM

Prosjektadministrasjon

Prosjektil skal være en tydelig rådgiver. Vi er oppdaterte på lovverket og forskriftene som gjelder for bransjen vi opererer i. Slik vil vi gi gode, tydelige og ærlige råd som bidrar til at byggherren oppnår merverdi i sine prosjekter.

Les mer om Prosjektadministrasjon

Sirkularitet og avfall

Prosjektil kan bidra med å ta mer sirkulære valg i prosjekter, både for nåtiden og fremtiden. TEK17 § 9-5 nevner at det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning, og at byggverk skal prosjekteres slik at de er tilrettelagt for demontering i fremtiden.

Les mer om Sirkularitet og avfall