Miljø og bærekraft

Kan ditt gamle kontorbygg brukes i den neste boligblokken i Stavanger? Og kan ditt nye bygg gi overskuddsstrøm til å lade el-biler?

Helt siden oppstarten av Prosjektil har vi jobbet med miljø og bærekraft. Og i 2021 satte vi dette arbeidet i system, der vi opprettet en ny avdeling som har som hovedoppgave å jobbe med dette viktige området.

Våre boliger, arbeidsplasser, skoler, sykehus og butikker står for en stor del av verdens klima- og miljøpåvirkning. Det betyr at bærekraftige bygg vil bety en stor forskjell. Vi tar ansvar for ditt bygg gjennom hele byggets levetid – og litt til.

Vi står overfor store utfordringer, som å redusere klimagassutslipp og ta vare på biomangfold. Problemet favner vidt, og gjelder blant annet vann, energi, industri, bygg, utslipp, arealutnyttelse og forbruk.

Den økonomiske utviklingen i Norge fortsetter. Nye bygg skal opp. Eldre bygg skal rehabiliteres eller rives. Dette krever infrastruktur og arealer som bygges ut.

Vi mener at vår bransje har et spesielt ansvar når det gjelder å få på plass de endringer som er helt nødvendige for å skape en bærekraftig utvikling. Ressurs- og energibruken i arbeidet med for eksempel å sette opp et nytt bygg er for høyt. Vi må ha et søkelys på ombruk, materialgjenvinning, energieffektivitet og sirkulærøkonomi i våre prosjekt.

I tillegg må vi tenke på økonomien i disse prosjektene. I tillegg til å ta hensyn til miljø og skape sosial bæreraft så må prosjektene være økonomisk «løselige».

Endring skapes i kombinasjon av erfaring, kompetanse og samarbeid. Det både kan og vil vi være med på.

Våre ansatte er med i alle deler i rådgivningsprosessen – fra start til slutt. Vi har kompetanse innen helhetlig miljøvurdering, og bruker blant annet BREEAM, livsløpsvurdering og andre verktøy for å finne de beste løsningene.

For vi elsker planlegging, og planer som virker. Planer som virker i dag, men også i framtiden.

Ta kontakt

Elin Schanche

Ta kontakt

Elin Schanche
Avd. leder miljø og bærekraft