Tjenester

HTML for tabindex

Samferdsel

Våre ingeniører innen samferdsel planlegger og prosjekterer løsninger for både private og offentlige kunder. Alt fra bolig og næring til større samferdselsanlegg. Vi bistår i tidligfasevurderinger innen vei og mobilitet sammen med vår arealplanavdeling og sikrer at planene kan gjennomføres på en effektiv måte.

Sammen med kommunalteknikk, anleggskonstruksjoner og LARK produserer vi alt fra mindre rekkefølgetiltak og helt opp til komplekse samferdselsprosjekt. Med et sterkt fagmiljø innen NS3420 sikrer vi forutsigbarhet i kontrakt med entreprenør.

Tjenester

  • Detaljprosjektering og beskrivelse
  • Logistikkplanlegging for industri
  • Trafikkvurderinger og trafikksikkerhetsplaner
  • Mobilitetsplaner
  • Kostnadskalkyler
  • Mulighetsstudie og forprosjekt
  • Oppfølging byggeplass
  • Bistand i totalentrepriser
  • BREEAM Infrastructure

Ta kontakt