Tjenester

HTML for tabindex

Prosjektadministrasjon

Prosjektil skal være en tydelig rådgiver. Vi er oppdaterte på lovverket og forskriftene som gjelder for bransjen vi opererer i. Slik vil vi gi gode, tydelige og ærlige råd som bidrar til at byggherren oppnår merverdi i sine prosjekter.

Ansatte på inspeksjon i bygning

Prosjektledelse

Prosjektil tilbyr prosjektledelse for bygg- og anleggsprosjekter, der prosjektlederen styrer planlegging og gjennomføring. Våre erfarne prosjektledere har et overordnet ansvar for prosjektorganisasjonen og fungerer som byggherrens utvidede arm. Målet er å skape et positivt samarbeidsklima mellom de ulike aktørene i prosjektet. Som engasjert prosjektleder vil vi også sikre vellykkede resultater, oppfylte HMS-krav og sikre leveranse innenfor planlagt fremdrift, budsjett og kvalitetsstandarder.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringslederen har ansvar for å lede og koordinere prosjekteringsfasen. Dette inkluderer planlegging, teknisk koordinering, kostnadskontroll, kvalitetskontroll og ledelse av prosjekteringslaget. Rollen krever tett samarbeid med oppdragsgiver, arkitekter, ingeniører og andre spesialister, samt å sikre overholdelse av budsjett og tidsrammer. Effektiv kommunikasjon med alle interessenter er avgjørende for vellykket gjennomføring av prosjekteringsfasen.

Byggherreombud / byggherrerådgiving

Prosjektil tilbyr byggherreombud i prosjekter med ekstern prosjekt- og byggeledelse. Byggherreombudet vil overvåke entreprenørenes kontraktutøvelse i forskjellige entrepriseformer. Rollen omfatter utarbeidelse av beskrivelser, kontraktsoppfølging, rådgivning til byggherren, evaluering av entreprenørens løsninger, samt sikring av korrekt FDV-dokumentasjon ved overtakelse.

Byggeledelse

Effektiv samhandling er nøkkelen til vellykkede byggeprosjekter. Våre erfarne byggeledere vil sikre struktur og samarbeid på byggeplassen, med mål om å ivareta oppdragsgivers interesser. Prosjektils byggeledere vil fungere som en daglig leder på byggeplass, med ansvar for framdrift, økonomi og kvalitet gjennom hele prosessen fra oppstart til overlevering.

Byggelånskontroll

En byggelånskontrollør har ansvaret for å overvåke og evaluere byggeprosjekter for å sikre at midlene fra byggelån blir brukt i samsvar med avtalte betingelser. Dette inkluderer kostnadsoppfølging og kontroll av fremdrift.

Ta kontakt