Tjenester

HTML for tabindex

Landskapsarkitektur

Gi en erfaren og leken landskapsdesigner frihet innenfor en gjennomtenkt og moderne landskapsplan. Da er du på god vei mot en attraktiv samlingsplass. Funksjonell, effektiv og vakker. Vår avdeling for landskap består av et dedikert og bredt faglig sammensatt team. Vårt fokus er å lage gode uterom som skaper trivsel og rekreasjon på en bærekraftig måte.

Tjenester:

  • Detaljprosjektering og beskrivelse
  • Utomhusplaner i bolig- og industriområder
  • Byrom og parker
  • Terrengforming og massehåndtering
  • Stedsanalyser og mulighetsstudie
  • Lekeplasser og kvartalslekeplasser
  • Trenings- og aktivitetsparker
  • Tomteplaner
  • BREEAM Infrastructure og NOR
  • Future-Built

Ta kontakt