Tjenester

HTML for tabindex

Kommunalteknikk

Prosjektil har et sterkt miljø innen planlegging av kommunaltekniske anlegg. Vi jobber mye sammen med både offentlige og private byggherrer der vi planlegger bolig- og industriområder. Vår styrke er å finne gode og bærekraftige løsninger samtidig som vi har evnen til å tenke kreativt for å finne de mest kostnadseffektive løsningene.

Luratoppen, leilighetsbygg. Sandnes

Sammen med samferdsel og LARK innehar vi kompetansen som skal til for å være en solid totalrådgiver for planlegging av kommunaltekniske anlegg i både store og små prosjekter.

Tjenester:

 • Detaljprosjektering og beskrivelse
 • Vann og avløpsanlegg
 • Rensing og utslipp
 • Sanering og rehabilitering
 • Overvann og flom
 • Hovedplaner
 • VA-rammeplan
 • Mulighetsstudie og forprosjekt
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Masterplan (kabler og ledninger)
 • Fiskeoppdrett på land
 • BREEAM Infrastructure

Ta kontakt