Tjenester

HTML for tabindex

Fjernvarme og kjøling

Prosjektil har bred kompetanse i prosjektering av fjernvarme, fjernkjøling, nærvarme og nærkjøling. Kompetansen er opparbeidet gjennom samarbeidsprosjekter med Lyse og flere store utbyggere av boligfelt og næring. Vi kan levere planer, detaljer, utføre dimensjonering, gi faglige råd om løsninger og energieffektivisering, samt prosjektere sentraler for denne typen anlegg.

prosjektering

Vi ser en spesielt stor etterspørsel etter denne typen prosjektering sammen med prosjektering av vei, vann og avløp. Dette gir utbygger trygghet i løsningene og tverrfaglig kontroll på grøftesnitt og plassering.

Vi har flere medarbeidere med kompetanse innenfor fagfeltet og ser på dette som et viktig område for fremtiden.

Ta kontakt