Tjenester

HTML for tabindex

Infrastruktur

Øglændskvartalet, Sandnes

Vår avdeling innen infrastruktur, planlegger og prosjekterer alt innen private og offentlige anlegg. Vi jobber tett med våre kunder både i tidligfase og i utførelse slik at infrastrukturen møter mål og krav både med tanke på kvalitet og bærekraft. Vi samarbeider tett med arealplanavdelingen og sikrer robuste planer det skal være lett å bygge etter.

Tjenester innen infrastruktur

Fjernvarme og kjøling

Prosjektil har bred kompetanse i prosjektering av fjernvarme, fjernkjøling, nærvarme og nærkjøling. Kompetansen er opparbeidet gjennom samarbeidsprosjekter med Lyse og flere store utbyggere av boligfelt og næring. Vi kan levere planer, detaljer, utføre dimensjonering, gi faglige råd om løsninger og energieffektivisering, samt prosjektere sentraler for denne typen anlegg.

Les mer om Fjernvarme og kjøling

Infiltrasjonstesting

I møte med utfordringer knyttet til økende mengder overvann og urban drenering, er det avgjørende å utforske og tilrettelegge for innovative løsninger for å redusere flomrisiko og beskytte miljøet. Infiltrasjon av overvann er en bærekraftig tilnærming som kan bidra til å håndtere overskuddsvannet på en effektiv og miljøvennlig måte.

Les mer om Infiltrasjonstesting

ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Rollen som ITB-koordinator har blitt mer og mer sentral i de fleste byggeprosjekter. ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.

Les mer om ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Kommunalteknikk

Prosjektil har et sterkt miljø innen planlegging av kommunaltekniske anlegg. Vi jobber mye sammen med både offentlige og private byggherrer der vi planlegger bolig- og industriområder. Vår styrke er å finne gode og bærekraftige løsninger samtidig som vi har evnen til å tenke kreativt for å finne de mest kostnadseffektive løsningene.

Les mer om Kommunalteknikk

Landskapsarkitektur

Gi en erfaren og leken landskapsdesigner frihet innenfor en gjennomtenkt og moderne landskapsplan. Da er du på god vei mot en attraktiv samlingsplass. Funksjonell, effektiv og vakker. Vår avdeling for landskap består av et dedikert og bredt faglig sammensatt team. Vårt fokus er å lage gode uterom som skaper trivsel og rekreasjon på en bærekraftig måte.

Les mer om Landskapsarkitektur

Prosjektadministrasjon

Prosjektil skal være en tydelig rådgiver. Vi er oppdaterte på lovverket og forskriftene som gjelder for bransjen vi opererer i. Slik vil vi gi gode, tydelige og ærlige råd som bidrar til at byggherren oppnår merverdi i sine prosjekter.

Les mer om Prosjektadministrasjon

Samferdsel

Våre ingeniører innen samferdsel planlegger og prosjekterer løsninger for både private og offentlige kunder. Alt fra bolig og næring til større samferdselsanlegg. Vi bistår i tidligfasevurderinger innen vei og mobilitet sammen med vår arealplanavdeling og sikrer at planene kan gjennomføres på en effektiv måte.

Les mer om Samferdsel

Tekniske fag

Prosjektil tilbyr prosjektering for alle de sentrale fagområdene innen bygg og anlegg – og tekniske fag blir viktigere å viktigere i bransjen vår. Vi kan derfor tilby våre kunder tverrfaglig rådgiving som sikrer gode og helhetlige løsninger for de ulike systemene i prosjektene.

Les mer om Tekniske fag