Tjenester

HTML for tabindex

Tekniske fag

Prosjektil tilbyr prosjektering for alle de sentrale fagområdene innen bygg og anlegg – og tekniske fag blir viktigere å viktigere i bransjen vår. Vi kan derfor tilby våre kunder tverrfaglig rådgiving som sikrer gode og helhetlige løsninger for de ulike systemene i prosjektene.

Prosjektil-ansatte i møte

RIV – Rådgivende ingeniør VVS

Hos Prosjektil har vi dyktige ingeniører med spesialisering innen VVS og energiprosjektering for både private og offentlige utbyggere. Vi tilpasser detalj og funksjonsbeskrivelser etter kundens behov og jobber med både tekniske entreprenører og totalentrepenører, på både store og små prosjekter. Våre VVS-prosjekter inkluderer blant annet sanitæranlegg, varme og ventilasjon, sprinkleranlegg og kuldeteknikk. Vi kan også rådføre i forhold til inneklima, radon og bærekraft.

RIE – Rådgivende ingeniør elektro

Vi tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innen elektrotekniske anlegg for både offentlige og private utbyggere. Våre tjenester omfatter blant annet elektroteknikk, elkraft, tele- og automatisering, reservekraft og brannsikring – med hovedfokus på skolebygg, sykehjem, kirker, kontorbygg, industri og boligblokker. Vi bistår i alle prosjektfaser og vårt erfarne team håndterer alle aspekter av elektriske anlegg – i tråd med byggherrens faglige og økonomiske retningslinjer.

RIEaut – Rådgivende ingeniør automasjon

Moderne bygg har komplekse tekniske installasjoner, med stadig større behov for samkjøring mellom ulike fag, systemer og funksjoner.

Dette kan være for å få kontroll på energiforbruket og finne energityver. Smarte funksjoner som ser og lærer bruken av bygget og ser hvor effektivt bygget blir brukt. Blant annet.

Vi bistår byggherrer og entreprenører med å finne og utvikle gode løsninger for automatiske systemer og anlegg.

Ta kontakt