Tjenester

HTML for tabindex

Landbasert oppdrett

Prosjektil tilbyr tjenester innen utvikling av landbaserte oppdrettsanlegg. Vi har opparbeidet en god forståelse for kritiske faktorer i utvikling og planlegging av landbaserte oppdrettsanlegg og gjennomføring av byggeprosessen.

Årdal Aqua. ILLUSTRASJON: Grieg Seafood
Årdal Aqua. ILLUSTRASJON: Grieg Seafood

Prosjektil kan bistå oppdragsgiver i alle faser av prosjektet.

  • Prosjektil foretar mulighetsstudier for aktuelle eiendommer. Vurdering av planrisiko og prosess fra råtomt til ferdig regulert prosjekt. Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for eiere til benyttelse i arbeid med finansiering. Beslutning om entrepriseform og aktuelle samarbeidspartnere.
  • Utforming og design av bygningsmasse, valg av RAS-leverandør og sentrale leverandører.
  • Utarbeidelse av 3D-modeller av bygninger, innredning og installasjoner og RAS-anlegg. Prosjektering VVA, landskap og tekniske anlegg.

Prosjektil er sertifisert for godkjenning landbasert akvakulturanlegg iht. NS9416  – Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg.

 

Våre referanseprosjekter:

Ta kontakt