Tjenester

HTML for tabindex

Industriell prosjektutvikling

Prosjektil har spesialkompetanse innen industriell prosjektutvikling og tilbyr omfattende tjenester fra de innledende fasene av et prosjekt.

Prosjektil-ansatte i møte

Med vår lange erfaring har vi utviklet effektive prosesser for brukerinvolvering og behovsvurderinger som sikrer at prosjektene møter kundenes forventninger fra starten. Vår inngående kunnskap om kritiske suksessfaktorer i planleggingen og gjennomføringen av industriprosjekter gjør oss til en verdifull partner gjennom hele byggeprosessen.

Vi bistår oppdragsgivere gjennom alle prosjektets faser, med tjenester som inkluderer:

  • Gjennomføring av mulighetsstudier for å vurdere potensialet i eiendommer, inkludert risikoanalyse og utvikling fra råtomt til et fullstendig regulert prosjekt. Vi utarbeider også beslutningsgrunnlag som eiere kan bruke i finansieringsarbeidet, samt rådgivning om valg av entrepriseform og samarbeidspartnere.
  • Behovsanalyser for utvidelser av eksisterende produksjonsanlegg, hvor vi engasjerer brukerne for å kartlegge bedriftens krav og forventninger.
  • Design og utforming av bygningsmassen, samt valg av entreprenører og nøkkelleverandører for å sikre kvalitet og effektivitet.
  • Prosjektering av konstruksjoner, Miljø, VVA (vann, vei og avløp), landskapsutforming og tekniske installasjoner, som sikrer at prosjektet oppfyller alle tekniske og miljømessige standarder.

Vår tilnærming sikrer en helhetlig og bærekraftig utvikling av industriprosjekter, med fokus på kvalitet, effektivitet og brukertilfredshet.

Ta kontakt