Tjenester

HTML for tabindex

Energi

Å energimerke er obligatorisk ved salg og utleie av boliger og yrkesbygg, samtidig som dette gir en god oversikt over energibruk i bygget. Prosjektil kan energimerke bolig- og yrkesbygninger, og følger opp kunder gjennom hele prosessen.

Illustrasjon for energimerking

Våre energirådgivere har bred kompetanse og lang erfaring innen energi i bygg. Vi tilbyr tjenester som energivurdering og trykktesting av bygg, noe som kan føre til betydelige energibesparelser.

Våre fagfolk er erfarne og dyktige i å kartlegge mulige tiltak for å forbedre bygningers ytelse og redusere energibehovet. Dette inkluderer omfattende trykktesting av bygninger.

ENOVA tilbyr økonomisk støtte til energiprosjekter, og våre rådgivere hjelper deg gjerne med å navigere gjennom de ulike støtteordningene som er tilgjengelige for energitiltak i bygg.

 

Ta kontakt