Tjenester

HTML for tabindex

Energi og industri

Prosjektil leverer energivurderinger og energimerking i tråd med gjeldende standarder, samtidig som vi tilbyr rådgivning for å optimalisere energiforbruket i din virksomhet.

Tjenester innen energi og industri

Energi

Å energimerke er obligatorisk ved salg og utleie av boliger og yrkesbygg, samtidig som dette gir en god oversikt over energibruk i bygget. Prosjektil kan energimerke bolig- og yrkesbygninger, og følger opp kunder gjennom hele prosessen.

Les mer om Energi

Industriell prosjektutvikling

Prosjektil har spesialkompetanse innen industriell prosjektutvikling og tilbyr omfattende tjenester fra de innledende fasene av et prosjekt.

Les mer om Industriell prosjektutvikling

Landbasert oppdrett

Prosjektil tilbyr tjenester innen utvikling av landbaserte oppdrettsanlegg. Vi har opparbeidet en god forståelse for kritiske faktorer i utvikling og planlegging av landbaserte oppdrettsanlegg og gjennomføring av byggeprosessen.

Les mer om Landbasert oppdrett

Prosjektadministrasjon

Prosjektil skal være en tydelig rådgiver. Vi er oppdaterte på lovverket og forskriftene som gjelder for bransjen vi opererer i. Slik vil vi gi gode, tydelige og ærlige råd som bidrar til at byggherren oppnår merverdi i sine prosjekter.

Les mer om Prosjektadministrasjon

Tekniske fag

Prosjektil tilbyr prosjektering for alle de sentrale fagområdene innen bygg og anlegg – og tekniske fag blir viktigere å viktigere i bransjen vår. Vi kan derfor tilby våre kunder tverrfaglig rådgiving som sikrer gode og helhetlige løsninger for de ulike systemene i prosjektene.

Les mer om Tekniske fag